ערעור על החלטת רשמת האגודות השיתופיות – מה דורשת הודעת עזיבה?

בשנת 2013 יצאו בני זוג, חברי הקיבוץ (אז שיתופי), עם 4 ילדיהם לעצמאות כלכלית בת שנתיים, באישור הקיבוץ. בני הזוג לא שבו לקיבוץ בתום החופשה, התעלמו מ-2 החלטות של וועד ההנהלה שלא להאריך את חופשתם, ומשהוזמנו לישיבה בוועד ההנהלה בה תידון  שאלת פקיעת חברותם, שלחו הודעת עזיבה, שעות ספורות לפני תחילת הישיבה בעניינם, בה הודיעו […]