הסכם מייסדים (Founders Agreement): על מה ולמה

הסכם מייסדים הוא מסמך משפטי במסגרתו הצדדים להסכם, מגדירים את העקרונות המרכזיים. המחויבויות והציפיות שלהם לאופן ניהול הפעילות של החברה שהם עתידים להקים ושל כל אחד ואחד מהם. למקרה שאתם שואלים את עצמכם, אין חובה משפטית לערוך ולחתום על הסכם מייסדים. בשונה מתקנון החברה, שיש חובה משפטית לערוך אותו.  אבל, כאשר תעזרו בעורך דין לערוך […]