ערעור על החלטת רשמת האגודות השיתופיות – מה דורשת הודעת עזיבה?

שתף

בשנת 2013 יצאו בני זוג, חברי הקיבוץ (אז שיתופי), עם 4 ילדיהם לעצמאות כלכלית בת שנתיים, באישור הקיבוץ. בני הזוג לא שבו לקיבוץ בתום החופשה. התעלמו מ-2 החלטות של וועד ההנהלה שלא להאריך את חופשתם. ומשהוזמנו לישיבה בוועד ההנהלה בה תידון  שאלת פקיעת חברותם. שלחו הודעת עזיבה, שעות ספורות לפני תחילת הישיבה בעניינם. בה הודיעו שאין צורך לדון בפקיעת חברותם, הם מפקיעים את חברותם בעצמם.

 

הודעתם נתקבלה כהודעת עזיבה והקיבוץ נהג בהתאם, מחק את שמם מפנקס החברים. שלח תחשיב זכויות עזיבה, שלאחר קיזוז חובות בני הזוג לקיבוץ. הראה יתרת חובה לחברים של כ-60 אש"ח למועד העזיבה. בני הזוג הגיבו על התחשיב, שאלו שאלות  ענייניות על דמי העזיבה. על שיעור הפנסיה שחושב, מועד משיכת הכספים ועוד. ב- 2017 גם ביקשו וקיבלו אישור לצורכי מס על הסטאטוס שלהם בקיבוץ, בו צוין במפורש כי היו חברים בקיבוץ , יצאו לעצמאות כלכלית  ועזבו את הקיבוץ ב-2015.

 

מוזמנים לקרוא את המשך המאמר שכתבה עוה"ד נירה דגני ופורסם ב"זמן הקיבוץ" – עיתון הקיבוצים.

 

קריאה מהנה 🙂

 

מאמרים נוספים