רישיון קונסטרוקטיבי, רישיון אחר, "רישיון ללא מגע": מורה נבוכים

שתף

מה זה רישיון קונסטרוקטיבי?

רישיון קונסטרוקטיבי מאפשר עיסוק בקנאביס ללא מגע פיזי עם הסם. רישיון זה נועד, בין היתר, להרחיב את  סוגי הפעילויות הנמנות תחת תחום הקנאביס הרפואי. ולפתוח אותו בפני גורמים נוספים. כיום, רישיון זה הוא פונקציה הכרחית למעוניינים לעסוק ו/או לקחת חלק בתיווך סחורות לאורך שרשרת הערך לרבות במסגרת ייבוא וייצוא.

עד לאחרונה, נושא זה היה מוסדר באופן פרטני. באמצעות היזם ו/או בא-כוחו מול היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות (יק"ר). והתנאים לקבלת הרשיון היו נקבעים תחת הנסיבות של כל מקרה ומקרה לגופו. ביום 12.02.2023 פרסמה היק"ר, החלטת מנהל. המסדירה את סט הקריטריונים בהם יש לעמוד בכדי שהבקשה תבחן לגופה.

 

התנאים לקבלת רישיון " הקונסטרוקטיבי, רישיון אחר, רישיון ללא מגע לצורך עיסוק בייבוא או בייצוא:

 • מבקש הרישיון צריך לעמוד בתנאי הסף הראשוניים המפורטים בנוהל 107. "הליך רישוי העיסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי" "מפת הדרכים".

 

 • מבקש הרישיון צריך לעמוד בכל דרישות "פקודת הסמים המסוכנים".  ובכלל זה קבלת המלצת הקצין המוסמך במשטרת ישראל במהלך התהליך.

 

 • מבקש הרישיון צריך להציג רציונל לעיסוק המבוקש ובתוך כך:

 

 • להסביר באופן מפורט את מהות העיסוק/ הפעילות בסם המבוקשת.

 

 • לפרט את רבדי הפעילות המבוקשת לביצוע בתחום הקנביס הרפואי.

 

 • לספק הסבר פרטני לסוג העיסוק/ים והרבדים לרבות פירוט הסיבות והנימוקים לצורך בעיסוק זה.

 

 • לפרט את היכולות לקיים את העיסוק;

 

 • לפרט מהיכן תתבצע הפעילות המבוקשת;

 

 • לפרט אילו אמצעים נוספים (ככל שיש) יידרשו על מנת לקיים את הפעילות.

 

 • להצהיר מול מי תתבצע הפעילות המבוקשת ומי יהיו הגורמים, השותפים לפעילות.

 

 • להמציא פירוט על היכולות והכישורים לקיים את הפעילות המבוקשת.

 

לאור זאת שבידי הרגולטור מתחם שיקול דעת רחב בהחלטתו האם לאשר את הבקשה לאחר בחינתו. ניתן להוסיף כל מידע אשר לדעת המבקש יוכל לתרום להבנה מדויקת של המבוקש ברישיון.

 

משרדנו נמנה על החלוצים המייעצים בתחום ייחודי זה, ובשנים האחרונות, אנו פועלים  לשילוב הידע המסחרי והחקלאי הנרחב. שצברנו בעשרות שנות פעילותנו יחד עם רשת הקשרים הענפה שלנו. בתעשיית הקנאביס הרפואי המקומית והגלובאלית. כדי ללוות ולקדם את הפעילות של גופים וגורמים שונים הפועלים בתחום, מבחינה עסקית ורגולטורית. במסגרת פעילות זו אנו מלווים חברות ויזמים פרטיים בהליך קבלת הרישיון הקונסטרוקטיבי. מעוניינים לפעול בתחום? מתלבטים כיצד לפעול? צרו עמנו קשר לפרטים נוספים ותיאום פגישה.

 

מאמרים נוספים