Lee dgani cannabis consultant, strategy consultant,Senior paralegal

משפטן ויועץ

לי דגני

03-6096550
Lee@dgani-law.co.il
 LinkedIn

מר לי דגני מתמחה בתחומי המשפט המסחרי, רגולציה, אסטרטגיה, מדיניות ואגודות שיתופיות, והוא מייעץ ללקוחות המשרד בתחומים אלה.

 

מר דגני בעל ידע ייחודי נרחב בתחום הקנאביס, לרבות ייעוץ שוטף, ליווי משפטי אסטרטגי לגורמים, יזמים, מוסדות וחברות מקומיות ובינלאומיות הפועלות בשוק המקומי והבינלאומי.

במשך השנים, מר דגני, העניק ייעוץ משפטי פרו בונו לעמותת הקנאביס הרפואי, לקח חלק אקטיבי בפעילויות לובי ומשאים ומתנים מול גורמים ממשלתיים.

 

בנוסף, במסגרת לימודיו, לי שימש כיועץ של חברת הכנסת שרן השכל, המלווה את נושא הקנאביס הרפואי.

כאן ניתנה לו ההזדמנות לגבש ולנסח את הרפורמה בעולם הקנאביס, בעת שמילא את מקומה של היועצת המשפטית של חברת הכנסת השכל.


שפות

לי דובר השפות עברית, ואנגלית.


השכלה

.LL.B  המכללה האקדמית ספיר, שדרות, 2017.