אגודות שיתופיות

חשיבות הליווי המשפטי הצמוד בתאגידים

מאמר זה מוקדש בהערכה רבה ובתודה, לכל לקוחותיי ובעלי התפקידים הרבים שהתחלפו בהם לאורך השנים. אשר בעבודה השוטפת עמם למדתי, לא פחות משלימדתי, את משמעות וחשיבות הליווי המשפטי הצמוד.

קרא עוד...
אגודות שיתופיות

האם התפטרות, בו זמנית, של 2 חברי דירקטוריון תאגיד בשליטת הקיבוץ, מהווה הפרת חוזה ההתקשרות החוזית בינם לבין הקיבוץ, בתפקידיהם כיו"ר כלכלי וכמנהל עסקי של הקיבוץ?

השאלה שנשאלה היתה, האם התפטרות משותפת זו, ככל שהיתה מכוונת ומתוכננת, מהווה הפרת חובת האמונים שלהם לחברה וגם הפרת ההסכמים בינם לבין הקיבוץ.

קרא עוד...
אגודות שיתופיות

לשון הרע בקיבוץ

האם פניה לוועדת ביקורת של היישוב, ומסירת מידע רלוונטי לפניה, היא פרסום לשון הרע?

קרא עוד...