!Oh, the Places You'll Go על ד"ר סוס והפרת סימן מסחר

שתף

מהי זכות יוצרים?

זכות יוצרים היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה או בחלק ממנה. פעולות כגון העתקה, פרסום, שידור, בהתאם לקבוע בחוק זכויות יוצרים. בעל זכויות היוצרים הוא היוצר/הבעלים הראשון ביצירה. במידה ולא נקבע אחרת בהסכם. בישראל, היצירה עצמה מוגנת מפני העתקות למשך חיי היוצר ו-70 שנה לאחר מותו. הפרת זכויות יוצרים היא עשיית מעשה שהזכות היחידה לעשותו נתונה ליוצר, בעל הזכות. בחוק זכויות יוצרים, מוענקת הגנת שימוש הוגן, שחלה במטרות ספציפיות כגון ביקורת, דיווח עיתונאי והוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך, וכך שימוש ביצירה מסוימת לא ייחשב כהפרת זכויות יוצרים.

 

 

כיצד Dr Suess וחברת קומיקס קשורים להפרת זכויות יוצרים?

לפני מספר שנים, חברת ComicMix יחד עם מחבר Star Trek ומחבר קומיקס נוסף, החלו לגייס כספים במסגרת קמפיין מימון המונים לקומיקס בשם Oh, the Places You’ll Boldly Go!. השם והקומיקס עצמו הם "mash-up"של מאפייני Star Trek עם הספר שלDr. Seuss   Oh, the Places You’ll Go!. לכן, העזבון שמחזיק בזכויות היוצרים של Dr. Seuss , הגיש תביעה בשל הפרת זכויות יוצרים. התיק התנהל וגם והוגש בו ערעור. חברת הקומיקס טענה בין היתר, לשימוש הוגן תחת חוק זכויות היוצרים האמריקאי, וכי הקומיקס כשיר כפארודיה מוגנת.  

מה קבע בית המשפט?

בית המשפט קבע כי החברה פעלה בלי שביקשה רישיון או אישור מבעל הזכות, לקחה את "לב העבודות" של Dr. Seuss. ויצרה עבודה מסחרית שאינה שימוש טרנספורמטיבי (כזה שמשנה את אופי היצירה עד שמדובר ביצירה חדשה), בכוונה לגזול את השוק הפוטנציאלי של היצירה המקורית.
בנוסף, בית המשפט קבע כי הספר החדש יפגע ביכולת העזבון של
Dr. Seuss לרישיון spinoff  ועבודות נגזרות אחרות וביכולתם למכור את המקור.

 

מתכננים לפרסם יצירה?

מקרה זה הוא דוגמא מצוינת לחשיבות ההתייעצות והבדיקה שכדאי לבצע עם עורך דין מסחרי המתמחה בקניין רוחני, כדי שיבחן את המקרה וידאג להגן עליכם.

 

Featured Image: https://waltercounsel.com/oh-the-places-youll-boldly-go/

 

 

מאמרים נוספים