חשיבות הליווי המשפטי הצמוד בתאגידים

שתף

מאמר זה מוקדש בהערכה רבה ובתודה, לכל לקוחותיי ובעלי התפקידים הרבים שהתחלפו בהם לאורך השנים. אשר בעבודה השוטפת עמם למדתי, לא פחות משלימדתי, את משמעות וחשיבות הליווי המשפטי הצמוד.

 

בתאגידים שונים ולנושאי המשרה בהם (בכללם: אגודות שיתופיות, קיבוצים, מושבים, שותפויות למיניהן) קיימת חשיבות מהותית לליווי משפטי צמוד, בכל עת שהיא.
חשיבות זו גוברת, בתקופת הקורונה, המעמידה לפתחם של תאגידים כאמור, אתגרים עסקיים ומשפטיים מורכבים בתחומים שונים,.

 

מתי חשוב להתייעץ עם עורך דין?

הליווי המשפטי הצמוד והשוטף, מהותי משלב הדיון המקדים בשאלות:

 • כיצד ובאיזה מתווה לבנות עסק/עסקה?
 • כיצד, אם בכלל, לאגד את הצדדים לעסק/ה ?
 • מי יהיו הצדדים בפועל לעסקה ?
 • מהם חוזים ומערכות יחסים המשפטיות הנדרשים כדי לבנות את העסק/ה –
  • כך שישרתו את כוונותיו ומטרותיו העסקיות של הלקוח בעסק/ה ?
 • האם ללקוח מגבלות רגולטיביות בביצוע העסק/ה?
  • אם כן, האם הן בנות פתרון.
   או
  • שהעלויות הכרוכות בפתרון, הופכות את ביצוע העסק/ה ללא כדאית כלכלית במתווה כזה או אחר, או בכלל?
 • מי היועץ שיצורף לליווי התהליך של בניית העסקה:
  • רו"ח;
  •  מומחי מס , בישראל בחו"ל;
  •  שילוח;
  •  שינוע;
  •  הובלה;
  •  ביטוח וכיו"ב.

כך תגנו על הקניין הרוחני שלכם

ככל שבעסק/ה קיים קנין רוחני ללקוח, על הליווי המשפטי לדעת לזהות, למקד ולהגדיר אותו. מכיוון שלא תמיד יודע הלקוח למקד ולהגדיר אותו, ויהיה זה באחריות הליווי המשפטי להמליץ על ההגנות המשפטיות הנדרשות להגנה על זכויות הלקוח, הכוללות:

 • זכויות יוצרים;
 • פטנטים;
 • זכויות טיפוח;
 • ידע;
 • זכויות מעצבים;
 • סודות מקצועיים;
 • זכויות ייצור;
 • מדגמים;
 • זכויות שימוש וכיו"ב,

ולייעץ בכל הרגולציה הרלוונטית.

 

על הליווי המשפטי לעשות כל הנדרש על מנת לקבל תמונה מלאה, רחבה ואיכותית. כל אלה, יאפשרו בידיו לגבש עמדה בשאלות כדוגמת הנ"ל.
ובנוסף,  ולהציג בפני הלקוח הצעות ברורות, בהירות ומנומקות, באשר לעסק/ה שעל השולחן.
כמו כן, על הליווי המשפטי להמשיך ללמוד, לבחון ולהתעדכן, ביחד ובתיאום עם היועצים האחרים. כך, שיוכל ליתן מענה משתנה, בנסיבות המשתנות בבניית העסק/ה, כנדרש ב"אירוע מתגלגל".

 

הליווי המשפטי הצמוד והשוטף, מהותי בהתנהלות העסקית השוטפת:

 

הליווי המשפטי חיוני גם בחייו השוטפים של התאגיד ו/או העסק/ה, כדי להבטיח התנהלות שוטפת תקינה של העסק/ה מהבחינה המשפטית. מתן ייעוץ וליווי צמוד שוטף באירועים, עמם נתקל הלקוח מעת לעת.
מתן פתרונות משפטיים או פתרונות המחייבים שת"פ עם מומחים בתחומים שונים. יצירת הקשר עמהם והבאת המומחה עצמו ו/או הפתרון שגובש עמו, בפני הלקוח שישקול אותו.

 

חשוב לבחון את החוזים השונים של העסק, חובותיו וזכויותיו

יש חשיבות מהותית לליווי משפטי שוטף שיכיר את החוזים עליהם חתם הלקוח, חובותיו והתחייבויותיו על פיהם, זכויותיו מכוחם, על מנת להבטיח כי הלקוח לוקח אותם בחשבון בניהול העסק/ה.

וגם, לוודא, כי הצדדים בעסק/ה יפעלו בתום לב , יכבדו את התחייבויותיהם במסגרת העסק/ה, עם מינימום סכסוכים , אי בהירות והפרות.

 

כיצד יעוץ משפטי צמוד ושוטף יחסוך לך כסף?

היעזרות בעו"ד המתמחה בתחום מושא העסק/ה, ואשר יש לו היכרות מוקדמת, ארוכת שנים, עם הלקוח וענייניו המשפטיים המגוונים, מקנה לעו"ד כאמור, תמונה רחבה על הלקוח, פעילותו, עסקיו, עסקאותיו, המכלול העסקי והקהילתי שלו, וזו מיטיבה, ממקדת ומחדדת את הליווי והייעוץ המשפטי הניתן.

יודגש, היכרות עם ה"תמונה הרחבה", משמעה גם חסכון ניכר בזמן ובכסף. מאחר וגרף הלימוד ותהליך הסקת המסקנות אצל הליווי המשפטי, קצר ויעיל יותר.

 

הליווי המשפטי כ"ארכיונאי" של הקיבוץ

 

בתאגידים שונים, קיבוצים, מושבים, שותפויות ותאגידים שונים, פועל הליווי המשפטי גם כ"ארכיונאי" של התאגיד. הוא זה שבידיו ריכוז של "ההיסטוריה התאגידית" של הלקוח. כגון: ההסכמים עליהם חתם, ההחלטות שקיבל, העסקאות שביצע, וההליכים המשפטיים שנוהלו על ידו, החלטות שהתקבלו וכו'.

הדבר נכון בעיקר, כאשר הליווי המשפטי ניתן ללקוח שהוא קיבוץ, מושב וכדו', בהם מתחלפים בעלי התפקידים (נושאי המשרה) ברוטציה, מדי כמה שנים. והליווי המשפטי, הנו הגורם הקבוע, שבידיו הידע, הזיכרון התאגידי והארכיון המשפטי של היישוב/הלקוח.

 

 

כמה נקודות שחשוב לזכור!

עדכון שוטף של ליווי משפטי צמוד, חשוב, גם אם לא ביצע בעצמו עסקה ספציפית של הלקוח.
וזאת, שכן בכך הלקוח משכלל את הליווי המשפטי הצמוד שלו, השוטף, בהקנותו בידיו מידע איכותי רחב המשפיע במישרין על איכות ועומק הליווי המשפטי הניתן לו.

 

הלקוח נתקל בנושאים מגוונים, חלקם מורכבים, בניהול השוטף של התאגיד, העסק/ה, ביניהם:

 • העסקת עובדים;
 • רגולציה ובטיחות בעבודה;
 • חוזי העסקה;
 • חוזים למתן שירותים;
 • חוזי קבלנות;
 • מערכות היחסים המשפטיות בעסקת עובדים;
 • יחסי עובד – מעסיק;
 • מתן שירותים (קבלן עצמאי);
 • בירור זכויותיהם של הנ"ל;
 • חובות סוציאליות של הלקוח כמעסיק, פנסיה, קרנות השתלמות;
 • פיטורי עובדים;
 • הפסקת שירות;
 • הוצאה לחל"ת וכיו"ב.

 

ליווי משפטי שוטף, מבטיח מענה שוטף, יכולת התייעצות שוטפת עם גורם המכיר את עסקך לרוחב ולעומק, ומבטיח מניעת טעויות והסתבכויות מיותרות הכרוכות בעלויות גבוהות מיותרות, לדוגמא: בגין חוזי עבודה לא תקינים, זכויות סוציאליות של עובד שלא שולמו כנדרש ומהווים גם עבירה פלילית, תשלום שעות נוספות רבות לעובד (הלקוח לא התייעץ ולא ניהל רישום שעות נוספות כנדרש ממנו), בגין פיטורים ללא שימוע, ועוד.
ייעוץ שוטף צמוד, ימנע עויינות, אי בהירות, חוסר שביעות רצון ותביעות מיותרות.

 

הידעתם? רבים הם העניינים בהם חיוני ליווי משפטי שוטף וצמוד, הן בעסקים והן בקהילה.

מתן ייעוץ משפטי שוטף למנכ"לים, ליו"רים ולנושאי משרה בתאגידים, מחייב התמחות בתחומים המסחריים והעסקיים הרלוונטיים עליהם הוא אמון. כמו כן, התעדכנות ולימוד שוטף, והרבה הרבה ניסיון.
כך גם בקהילה, נדרשת התמחות ראויה, נסיון והרבה ידע, בכל הקשור בנhסיון המצטבר בתהליכים חברתיים בתאגידים (קיבוצים לדוגמא) אחרים.
היכולת לדעת למה צריך לצפות הלקוח, פשוט מפני שהליווי המשפטי, כבר היה בתהליך בקיבוצים אחרים וצבר נhסיון ומסקנות.

 

הליווי המשפטי אינו מחליף את הלקוח, עליו להציג בפני הלקוח את תמונת המצב המשפטית המלאה

 

כמי שעוסקת כל השנים, בליווי משפטי וייעוץ לקיבוצים, מושבים, אגודות שיתופיות ומה שביניהם, אני סבורה גם, שכאשר הליווי המשפטי מכיר ומבין את ה-DNA של הלקוח המיוחד הזה. מתוכו, נמסכת לליווי המשפטי גם איכות ייחודית נוספת של הבנה עמוקה המשליכה גם על ההמלצות והפתרונות והסטת מכשולים צפויים. לא כל פתרון משפטי מבריק ככל שיהיה, יכול להתאים ליישום בקיבוץ, מושב וכו'.

הליווי המשפטי אינו מחליף את הלקוח; הוא אינו הלקוח, כפי שרבים מהקולגות שלנו טועים לחשוב; הליווי המשפטי אינו מחליף את הלקוח בשולחן המו"מ, אלא אם זה רצונו המפורש של הלקוח.

 

הניסיון והבנת התפקיד שלנו כנותני שירות ליווי משפטי. אין משמעו כי הליווי המשפטי מקבל החלטות עבור הלקוח ו/או במקומו. ואין משמעו כי הלקוח מוגבל ביכולותיו לשקול את מכלול השיקולים. ולקבל החלטה הלוקחת בחשבון את מכלול השיקולים שבפניו, ובכלל זה המלצות הליווי המשפטי.

 

תפקיד הליווי המשפטי, בכפוף, כמובן, לרמת אמון גבוהה (מן הסתם) שהלקוח נותן בו, הוא להציג בפני הלקוח את תמונת המצב המשפטית המלאה. בנוסף לסיכויים, סיכונים, השלכות, ללא דרמות יתרות. הכל, באופן שהלקוח יוכל לקבל החלטה מושכלת. ומשנעשה הדבר, ההחלטה הסופית היא של הלקוח ובידיו.

אין מקום במקרה זה, לכעס מצד הליווי המשפטי, להפעלת לחצים על הלקוח, הפחדות ודרמות שונות. יש לוודא כי הלקוח הבין את מצב הדברים, את הסיכונים והסיכויים. וקיבל את החלטתו על בסיס הבנת כל אלה.
משנחה דעתו של הליווי המשפטי, כי כך פעל הלקוח. עליו להמשיך ללוות את הלקוח ולתת לו את הליווי המשפטי המיטבי, בנסיבות הנתונות, ברוח טובה, ולעולם, לעולם לא בכעס.

 

ולסיום – לאחרונה ניתן לראות פריחה של אתרים משפטיים שונים ואפליקציות המנסים להיות תחליף לליווי משפטי צמוד.
חשוב לדעת שניתן להסתייע בהם לקבלת מענה לשאלות פשוטות, אולם, הם אינם יכולים להעניק מענה לסיטואציות שוטפות ו/או מורכבות הקשורות בניהול העסק/ה.

 

בריאות איתנה וחזרה נעימה ובטוחה לשגרה,

נירה דגני

 

 

 

מאמרים נוספים