האם יפסלו צוואה של אדם במקרה בו יורש בצוואה לקח חלק בעשייתה?

שתף

כאשר אדם עורך צוואה. הוא מתאר בצורה מפורשת מה יעשה ברכושו, לאחר מותו.  וכיצד ולמי הוא יחולק.

 

האם מעורבות של יורש בעשיית הצוואה תגרום לפסילת הצוואה?

לעתים כשאדם מבוגר מבקש לערוך צוואה, הוא נעזר בקרובים לו. ליצירת קשר עם עורך דין, בהגעה לפגישה עם עורך הדין. בהעברת מידע לגבי הצוואה ואפילו בתשלום לעורך הדין.

האם מעורבות של יורש בפעולה בעשיית הצוואה, עלולה להיות עילה לפסילת הצוואה של המצווה?
בדרך כל מדובר בטענה שמועלית כחלק מהטענות של צד שמתנגד לקיום הצוואה.

חשוב להבחין בין יורש שסייע לעריכת הצוואה באופן שהשפיע על תוכן הצוואה. לבין מי שסייע בתום לב.

כפי שנציג בהמשך, בתי המשפט נוקטים לעתים בפרשנות  מצמצת ולעתים בפרשנות מרחיבה יותר, כאשר הם בוחנים את מעורבות היורשים בעריכת הצוואות.

 

מתי תבוטל צוואה? 

סעיף 35 לחוק הירושה מתאר מספר מקרים בהם צוואה תבוטל. אחד מהם שרלוונטי לענייננו, הוא:

" …מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה".

 

מהי לקיחת חלק בעריכת הצוואה?

בית המשפט יפעל ויפרש את עילת הבטלות/פסילה של הצוואה כתוצאה מלקיחת חלק בעריכת הצוואה לפי מידת המעורבות וחומרתה.  הפסיקה מפרשת זאת באופן מצומצם ולעתים אף נשלל שיקול הדעת השיפוטי. גם במקרה שבנסיבות הספציפיות היורש שנטל חלק בעריכת הצוואה כלל לא השפיע לא כדין על המצווה. כפי שנאמר בפסק דין בוטו (ע"א 6496/98 בוטו נ' בוטו)

" העובדה שהנהנה על-פי הצוואה לא ערך אותה והעובדה שלא היה עד לעשייתה, עשויים להעיד על כך שהוראת הצוואה ניתנה בסופו של יום מרצון חופשי, אולם אם 'לקח הוא חלק בעריכתה באופן אחר' אין תוקף להוראה המזכה אותו – אפילו הייתה זו הוראת אמת".

 

כיצד בית המשפט מפרש את הביטוי "לקח חלק בעריכת הצוואה"

ניתן לראות פרשנות מצמצמת של הסעיף לפיה "לקח חלק בעריכתה" מתייחס אך ורק לעצם כתיבת הצוואה, ניסוחה ופעולת העריכה איננה מתחילה עד שאדם אחר מנסח את הצוואה (ע"א 576/72 שפיר נ' שפיר, הש' קיסטר). בעניין זה, השופט כהן נתן את הדגש על ההכנה הטכנית, מילולית של המסמך ושגם כשמדובר ביורש שיזם את עשיית הצוואה, דיבר על ליבו של המוריש הוביל אותו נתן הוראות לעורכי הצוואה הוא עדיין לא לקח "חלק בעריכתה".

בו בזמן, במקרים מסוימים בתי המשפט נקטו בפרשנות מרחיבה יותר. במסגרתה נפסק כי נטילת חלק בעריכת הצוואה אינה מתחילה רק בשלב בו הצוואה מועלית על הכתב. (ע"א 433/77 הררי נ' הררי). ויש לבחון כל מקרה ומקרה לפי מבחן השכל הישר. מדובר ב"ביטוי גמיש אשר מתמלא תוכן על-פי הנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה. מטבעו, אין הוא סובל מסמרות קבועים.  בחינה זו נעשית בהתבסס במידת האינטנסיביות והחומרה של מעורבות הנהנה בעריכת הצוואה. (ע"א 7506/95 שוורץ נ' בית אולפנא בית אהרון וישראל, ע"א 5869/03 נילי חרמון נ' בנימין גולוב).

כך, שבמקרה בו טענה מסוג זה מועלית בבית המשפט על ידי צד שמתנגד לצוואה. בית המשפט יבחן את מכלול האירועים והזיקות בצורה מצטברת. יכול להיות שהעובדה שהיורש הוא שתאם למוריש את הפגישה עם עורך הדין לא תהווה עילה לפסילה. אבל במקרה, שהיורש גם העביר תשלום לעורך הדין ואת תוכן הצוואה. במקרה כזה, שילוב הפעולות יכול להיות מספיק לפסלות הצוואה.

 

למרות עקרון קיום דבר המוות – בית המשפט יתערב כאשר יורש מעורב בעריכת הצוואה באופן פסול

חשוב לזכור שהעיקרון הבסיסי בדיני ירושה הוא קיום דבר המוות  "… ואנו, שמצווה עלינו לקיים את דבר המת, עלינו לשמוע את קולו, להבין את דבריו ולהטות אוזן לבנות הקול המשתמעות מתוך דבריו. (הש' טירקל בע"א 7735/02 עזבון המנוח ניסים אלבז ז"ל).

למרות זאת, במקרים מסוימים, בית המשפט יתערב ברצון המת. ואחד מהם הוא כאשר יורש מעורב בצורה פסולה בעריכת הצוואה.

 

לכן, כאשר אתם נמצאים  בסיטואציה בה אתם חוששים שהצוואה שלך יקירכם נעשתה תחת מעורבות פסולה של מי מהיורשים. מומלץ להיוועץ עם עורך דין ואף להתנגד לצוואה בפני הרשם לענייני ירושה ו/או בית המשפט.

 

 

מאמרים נוספים